Připravované programy:

Program pro klienty s neurotickými a depresivními potížemi


Program nabízí úvod do dané problematiky (např. neurózy - úzkosti, fobie, somatizace, OCD, deprese - dle přihlášených klientů a jejich potíží), dále úvod do relaxačních technik, s nácvikem každodenní relaxace a základů autogenního tréninku.
Celý cyklus trvá 1 měsíc, probíhá 1x/ týdně po 60min., ve skupině lidí (3-5) s podobnými potížemi.

  • týden - úvod, vysvětlení - MKN nemoci, nejčastější potíže klienta v kontaktu, vrstvy neurózy, životní scénaře, even.podosobnosti, polarity...
  • týden - komunikace - potíže, transakce, katastrofické scénaře, pravidla asertivity...
  • týden - úvod do relaxačních technik - pravidla, techniky, praktický nácvik relaxace
  • týden - autogenní trénink - vysvětlení, nácvik

Součástí jsou materiály k autogennímu tréninku, pravidla asertivity, doporučená literatura a další materiály dle vlastního zájmu, vyběru (např. metodické příručky k onemocnění).


Program pro klienty závislé na alkoholu


Nabízí se ambulantní skupinová psychoterapie, která se bude konat 1x/ týdně 90 min. v odpoledních hodinách , vycházející z principů skupinové psychoterapie, která je určena pro klienty závislé na psychotropních látkách, kteří chtějí abstinovat, ale především pro klienty po ústavní léčbě k jejich podpoře atd. počet členů uzavřené skupiny do 5.
Cílem je vytvoření vhodného prostředí pro řešení aktuálních, každodenních potíží, podpora v abstinenci a v životě.
Skupina dodržuje pravidla skupinové psychoterapie.


Kognitivní trénink

Kognitivní trénink pro klienty s poruchami paměti, pozornosti a myšlení. Sestavení individuální plánu dle potřeb daného klienta, využívány jsou také nejmodernější PC programy.

Rodinné konstalace

Nově (2018) se nabízí možnost účastnit se skupiny Rodinných konstalací, setkávání cca 1x/měsíčně.

Jednotlivé programy byly vytvořeny, ale pro nezájem ze strany klientů nebyly otevřeny.

sdílejte s námi