Dopravněpsychologické vyšetření v ambulantní praxi

Jedná se o cílené dopravněpsychologické vyšetření splňující požadavky podle MD ČR - 2000 Kč, prováděné na vlastní žádost žadatele (zahrnuje vlaství vyš., zpracování diagnostických metod, zpracování zprávy, seznámení s výsledky), trvající cca 2-3 hodiny.

Co si vzít sebou na vyšetření:

  • výpis z evidenční karty řidiče (na vlastní žádost vydá dopravní inspektorát daného města, v Krnově-ulice Vodní)
  • doklady
  • brýle, tekutiny
  • peníze

Od 20.2. 2016 se nově při vyš. předkládá psychologovi vyšetření - posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší 30 dnů, vydává praktický lékař.

V současné době jsem max. vytížená, pro dopravně-psychol. vyš. kontaktujte prosím kolegyně v Krnově - Mgr.Jana Matochová, PhD. - 602753899 (autoškola Daříček), PhDr. Lenka Brichová - 608520566 (autoškola Bill)

V Opavě- Mgr. Kyjovský-607692784, Mgr. Quisová- 604651617,  PhDr.Fišerová- 774666400.