• psychologické poradenství
  • pomoc v krizových situacích
  • psychoterapie individuální se zaměřením na : poruchy nálad, úzkosti, deprese, psychosomatické potíže, chronické onem., poruchy spánku, stres, napětí a další psych. potíže (krátkodobá až dlouhodobá)
  • psychodiagnostika osobnosti, intelektu a kog. funkcí
  • rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj, změna a růst osobnosti
  • partnerskou terapie
  • supervizi
  • dopravně-psychologické vyšetření
  • kognitivní trénink