Nabízím:

Nabízím:

 • psychoterapii individuální se zaměřením na : poruchy nálad, úzkosti, deprese, psychosomatické potíže, chronické onem., poruchy spánku, stres, napětí a další psych. potíže (krátkodobou až dlouhodobou), rozvoj komunikačních dovedností, osobnostní růst a změny.
 • psychodiagnostiku osobnosti, intelektu a kog. funkcí
 • psychologickou konzultaci a pomoc při krizové situaci
 • partnerskou terapie
 • supervizi
 • dopravně-psychologické vyšetření
 • systemické konstelace
 • terapii dechem
 • meditace a relaxace

Dopravněpsychologické vyšetření v ambulantní praxi:

 • Jedná se o cílené dopravněpsychologické vyšetření splňující požadavky podle MD ČR - 2500 Kč, prováděné na vlastní žádost žadatele (zahrnuje vlaství vyš., zpracování diagnostických metod, zpracování zprávy, seznámení s výsledky), trvající cca 2-3 hodiny.
Co si vzít sebou na vyšetření:
 • výpis z evidenční karty řidiče (na vlastní žádost vydá dopravní inspektorát daného města, v Krnově-ulice Vodní)
 • doklady
 • brýle, tekutiny
 • peníze

Od 20.2. 2016 se nově při vyš. předkládá psychologovi vyšetření - posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší 30 dnů, vydává praktický lékař.

V současné době jsem max. vytížená, pro dopravně-psychol. vyš. kontaktujte prosím kolegyně v Krnově - Mgr. Jana Matochová, PhD. - 602753899 (autoškola Daříček), PhDr. Lenka Brichová - 608520566 (autoškola Bill)

V Opavě- Mgr. Kyjovský-607692784, Mgr. Quisová- 604651617,  PhDr.Fišerová- 774666400.

sdílejte s námi