Průběh vzdělání:

 • 1991 – 1995 – Střední zdravotnická škola v Krnově, obor Zdravotní sestra
 • 1995 – 2000 – Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy
 • 2000 – 2003 – Univerzita Masarykova Brno, Fakulta sociálních studií, obor Psychologie (magisterská)


Profesní profil:

 • 09/2000 – 06/2003 – zaměstnána jako učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole v Brně
 • 07/2003 – 09/2010 – zaměstnána jako psycholožka v PL v Opavě, 07/2003 – 11/2005 – gerontopsychiatrie, 06/2004 – 08/2004 (3měs.) - ženské psychózy, 12/05 – 09/2010 – ženské neurózy a alkoholismus
 • 09/2002 – 05/2006 – systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii
 • 09/2003 – 06/2004 – výcvik v užívání Rorchachovy metody v Brně
 • 04/2007 – ukončená speciální průprava v úseku klinické psychologie
 • 06/2008 – udělená funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 04/2009 - otevření NZZ - Psychologické praxe v Krnově
 • 06/2009 – jmenována soudním znalkyní pro obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická a forenzní psychologie
 • 2010 - 2012 – absolvován supervizní výcvik v Gestalt modalitě
 • 02/2013 - O5/2013 – absolvován kurz Dopravní psychologie pod VŠ aplikované psychologie v Praze
 • 07/2013- akreditace pro provádění dopravně-psychologických vyšetření
 • 09/2017 - 11/2017 - absolvování kurzu - Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD
 • 05/2016 - 11/2019 - absolvování výcviku v rodinných konstelacích a pohybecha duše
 •  01/2019 - 01/2020- absolvování výcviku Dech existence


Členství:

 • od roku 2009 v Asociaci klinických psychologů
 • členka supervizní/intervizní skupiny v PL Opavě


Při své práci využívám zejména přístup vycházející z principů Gestalt terapie.