Naše nestátní zdravotnické zařízení má uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:

 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 213 - Revírní bratrská pokladna
 • 211 - Pojišťovna ministerstva vnitra, od 1.5. 2014
 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna, od 1.7. 2015

V případě úkonů, na něž se nevztahuje pojišťění (např. dopravně-psychol. vyš., vyš. na vlastní žádost atd.) a v případě pojištěnců nesmluvních pojišťoven, se péče hradí hotově smluvními cenami.


Ceník placených služeb:

 • vstupní konzultace - 500 kč/50 min
 • individuální terapie / psychologické poradenství - 500 kč/50 min
 • skupinová psychoterapie - 100 kč/1 os/90 min
 • párová / rodinná psychoterapie - 600 kč/50 min
 • zálohová platba na terapeutické sezení (jak při přímé platbě, tak i při platbě na pojišťovnu) - 500 kč/50 min
 • cílené psychologické vyš. na vlastní žádost - 2000 kč (zahrnuje vlaství vyš., zpracování diagnostických metod, zpracování zprávy, seznámení s výsledky)
 • cílené dopravně-psychologické vyšetření splňující požadavky podle MD ČR - 2000 Kč
 • supervize - 600 kč/hodinu