Naše nestátní zdravotnické zařízení má uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:

 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 213 - Revírní bratrská pokladna
 • 211 - Pojišťovna ministerstva vnitra, od 05/2014
 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna, od 07/2015
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna, od 04/2020

V případě úkonů, na něž se nevztahuje pojišťění (např. dopravně-psychol. vyš., vyš. na vlastní žádost atd.) a v případě pojištěnců nesmluvních pojišťoven, se péče hradí hotově smluvními cenami.


Ceník placených služeb:

 • vstupní konzultace - 700 kč/50 min
 • individuální terapie / psychologické poradenství - 700 kč/50 min
 • skupinová psychoterapie - 200 kč/1 os/90 min
 • párová / rodinná psychoterapie - 900 kč/50 min
 • zálohová platba na terapeutické sezení (jak při přímé platbě, tak i při platbě na pojišťovnu) - 500 kč/50 min
 • cílené psychologické vyš. na vlastní žádost - 2500 kč (zahrnuje vlaství vyš., zpracování diagnostických metod, zpracování zprávy, seznámení s výsledky)
 • cílené dopravně-psychologické vyšetření splňující požadavky podle MD ČR - 2500 Kč
 • supervize - 700 kč/hodinu

sdílejte s námi